สินค้าและบริการของเรา

บริการห้องเย็นรับฝาก

ห้องเย็นรับฝากที่อุณหภูมิ -23 to -25 องศาเซลเซียส ด้วยความจุ 15,000 ตัน

PITI FOODS

error: Content is protected !!